Me. Petro van der Merwe

Voogklas: 11H
Vakke: Afrikaans
Sport: Hokkie, Atletiek
Graad: 8, 10