Me. Petro van der Merwe

Voogklas: 12G
Vakke: Afrikaans
Sport: Hokkie, Atletiek
Graad: 10, 11