Me. Rinalia King

Voogklas: 9H
Vakke: Fisiese Wetenskappe
Sport: Hokkie
Graad: 10