Mnr. C. Vermaak

Graadvoog: Graad 8

Affieraadvoog

Vakke: Wiskundige Geletterdheid
Sport: Rugby, Krieket, Gholf
Graad: 11, 12
Koshuis: Voog
Gang: Chris Neethling