Aansoeke

Graad 8-aansoeke:

Volg hierdie skakel om na die Gauteng Departement van Onderwys se aanlynregistrasiestelsel gelei te word.

GAUTENG-AANLYNTOELATINGS VIR GRAAD 8’S VAN 2023 OPEN OP 22 JULIE

Die Gautengse se LUR vir onderwys, mnr. Panyaza Lesufi, het aangekondig dat die aanlyntoelatingstelsel vir graad 8’s van die 2023-akademiese jaar op 22 Julie 2022 in werking sal tree.

Die aansoektydperk is van 22 Julie om 08:00 tot 19 Augustus om 00:00.

Besoek www.gdeadmissions.gov.za om aansoek te doen. Ouers en voogde sal van 3 tot 31 Oktober 2022 SMS-kennisgewings ontvang wat sal aandui of die aansoek aanvaar is, al dan nie.

Ons doen ‘n beroep op ouers en voogde om binne sewe dae nadat die aansoek ingedien is, afskrifte van die volgende dokumente per e-pos aan mnr. Deon Botes (deon.botes@affies.co.za) te stuur OF fisies by skool in te dien:

· ID of paspoort van ouer sowel as die kind
· Vlugtelingpermit
· Asielsoekerpermit
· Permanente verblyfpermit
· Studiepermit
· Suid-Afrikaanse geboortesertifikaat
· Bewys van huisadres
· Bewys van werksadres

Indien u hierdie dokumente reeds aan die skool gestuur het is dit nie nodig om dit op die departementele stelsel te laai, of weer aan die skool te stuur nie.
 
Dokumente wat ná die sluitingsdatum van die aansoektydperk ingedien word, sal as onvolledige aansoeke beskou word en sal eers tussen 1 en 15 Desember 2022 by beskikbare skole geplaas word.
 

Om te verhoed dat skole ‘n aansoek miskyk, sal daar ‘n bewys van die oplaai van hierdie dokumente aan die skool gestuur word. Die stelsel toon die opgelaaide dokument duidelik aan, sodat die skool dit kan verifieer. Indien die skool nie die dokument verifieer nie, sal die stelsel ‘n sms aan die ouers stuur.

Aansoekers sal tussen 3 en 31 Oktober in kennis gestel word of hulle aansoek by ‘n betrokke skool suksesvol was al dan nie. Dit is daarom belangrik dat aansoekers vir kommunikasiedoeleindes ‘n selfoonnommer verskaf.

Ouers en voogde wat vir koshuisplasing aansoek doen, moet verder direk met die betrokke skool skakel. Aansoeke by kosskole word van 1 Junie tot 19 Augustus oorweeg.

Aansoeke wat volledig (met alle dokumente) en binne die genoemde tydperk op die stelsel gelaai word, kry voorkeur. Neem asseblief kennis dat die aansoek ook per e-pos aan die skool gestuur of per hand afgelewer kan word.

Die volgende plasingskriteria geld:

· Huisadres binne voedingsgebied
· Broers reeds in die skool
· Werksadres
· Huisadres binne radius van 30 km
· Huisadres buite 30 km-radius

Ouers en voogde wat gedurende die aansoektydperk probleme ervaar, word aangemoedig om die distrikskantore en gedesentraliseerde instapsentrums te besoek of die GDE se kontaksentrum by 0800 000 789 te skakel.

Vir meer inligting, kan die woordvoerder van die Gautengse Departement van Onderwys, Steve Mabona, by 072 574 3860 geskakel word.

Vir persvrystellings, toesprake en nuus, besoek die Gautengse Provinsiale Regering se portaal by www.gauteng.gov.za.

Me. Ronel van der Westhuizen kan vir enige navrae gekontak word by ronel.vanderwesthuizen@affies.co.za of (012) 344-3805.

Aansoeke vir graad 9 - 12:

Koshuisaansoeke vir huidige Affies: