Aansoeke

Aansoeke vir 2025 sal eers vanaf 1 Februarie 2024 aanvaar word.

Die aansoekproses vir graad 8`s van 2025 sal op ‘n latere datum deur die Gautengse Departement van Onderwys bekend gestel word. Aansoekers moet óók by die GDO aansoek doen.

Volg hierdie skakel om na die GDO se aanlynregistrasiestelsel gelei te word:

GAUTENG-AANLYNTOELATINGS VIR GRAAD 8’S VAN 2024 OPEN OP 15 JUNIE

Die Gautengse departement van Onderwys het aangekondig dat die aanlyntoelatingstelsel vir graad 8’s van die 2024-akademiese jaar op 15 Junie 2023 in werking sal tree.

Die aansoektydperk is van 15 Junie om 08:00 tot 21 Julie om 12:00.

Besoek www.gdeadmissions.gov.za om aansoek te doen. Ouers en voogde sal vanaf 4 September 2023 SMS-kennisgewings ontvang wat sal aandui of die aansoek aanvaar is, al dan nie.

Ons doen ‘n beroep op ouers en voogde om binne sewe dae nadat die aansoek ingedien is, afskrifte van die volgende dokumente per e-pos aan aansoeke@affies.co.za te stuur OF fisies by skool in te dien:

· ID of paspoort van ouer sowel as die kind
· Vlugtelingpermit
· Asielsoekerpermit
· Permanente verblyfpermit
· Studiepermit
· Suid-Afrikaanse geboortesertifikaat
· Bewys van huisadres
· Bewys van werksadres

Indien u hierdie dokumente reeds aan die skool gestuur het is dit nie nodig om dit op die departementele stelsel te laai, of weer aan die skool te stuur nie.
 
Dokumente wat ná die sluitingsdatum van die aansoektydperk ingedien word, sal as onvolledige aansoeke beskou word.
 

Om te verhoed dat skole ‘n aansoek miskyk, sal daar ‘n bewys van die oplaai van hierdie dokumente aan die skool gestuur word. Die stelsel toon die opgelaaide dokument duidelik aan, sodat die skool dit kan verifieer. Indien die skool nie die dokument verifieer nie, sal die stelsel ‘n sms aan die ouers stuur.

Aansoekers sal 4 September in kennis gestel word of hulle aansoek by ‘n betrokke skool suksesvol was al dan nie. Dit is daarom belangrik dat aansoekers vir kommunikasiedoeleindes ‘n selfoonnommer verskaf.

Ouers en voogde wat vir koshuisplasing aansoek doen, moet verder direk met die betrokke skool skakel. 

Aansoeke wat volledig (met alle dokumente) en binne die genoemde tydperk op die stelsel gelaai word, kry voorkeur. Neem asseblief kennis dat die aansoek ook per e-pos aan die skool gestuur of per hand afgelewer kan word.

Die volgende plasingskriteria geld:

· Huisadres binne voedingsgebied
· Broers reeds in die skool
· Werksadres
· Huisadres binne radius van 30 km
· Huisadres buite 30 km-radius

Ouers en voogde wat gedurende die aansoektydperk probleme ervaar, word aangemoedig om die distrikskantore en gedesentraliseerde instapsentrums te besoek of die GDE se kontaksentrum by 0800 000 789 te skakel.

Vir persvrystellings, toesprake en nuus, besoek die Gautengse Provinsiale Regering se portaal by www.gauteng.gov.za.

Me. Ronel van der Westhuizen kan vir enige navrae gekontak word by ronel.vanderwesthuizen@affies.co.za of (012) 344-3805.

Aansoeke vir graad 9 - 12:

Koshuisaansoeke vir huidige Affies: