Aansoeke

Graad 8-aansoeke:

Volg hierdie skakel om na die Gauteng Departement van Onderwys se aanlynregistrasiestelsel gelei te word. (Hierdie stelsel sal eers op ‘n latere datum lewendig gemaak word.)

Aanlyn registrasies vir graad 8’s vir 2022

Die registrasieproses is in twee fases verdeel:

Fase 1: Registrasie van leerders in staatskole – 10 Augustus tot 3 September. Tussen 15 Oktober en 30 November sal u ‘n aanbod per SMS ontvang.

Fase 2: Registrasie van leerders in privaatskole van buite Gauteng – 3 September tot 10 Oktober. Tussen 11 November en 15 Desember sal u ‘n per SMS ‘n aanbod ontvang.

Onderwysdepartement se kommunikasie met ouers

Neem asseblief kennis dat die onderwysdepartement met ouers kommunikeer deur middel van een van die selfoonnommers wat by die laerskool op rekord is. Hierdie lys word aan die Departement beskikbaar gestel en dit is dus van uiterste belang dat ouers se selfoonnommers, ID-nommers en adresse korrek by die laerskool aangeteken is.

Aanlyn registrasieproses

Die aanlyn registrasieproses verloop soos volg:

Ouers met kinders in staatskole ontvang ‘n SMS met ‘n skakel na die aanlyn registrasieblad.

Daarna volg ‘n verifikasieproses:

 1. Verifieer die inligting.
 2. Klik op Bepalings en voorwaardes.
 3. Verskaf u selfoonnommer en dien in.
 4. ‘n OTP word aan u gestuur.
 5. Gebruik die OTP om op die registrasieblad aan te teken.
 6. Bevestig u adres om weer ‘n OTP te kry.

Proses om die leerder te registreer:

 1. Klik op die leerder se naam.
 2. Klik op die POPIA-toestemming.
 3. Voltooi die leerder se inligting en verifieer.

Proses om by ‘n bepaalde skool aansoek te doen:

 1. Klik op Apply to schools. Dit is belangrik om te weet dat u tot ‘n maksimum van vyf skole kan aansoek doen.
 2. Kies ‘n aansoekkriteria: Huisadres/broer of suster reeds in die skool/werksadres in die voedingsarea/huisadres binne ‘n 30 km-radius/huisadres buite ‘n 30 km-radius.
 3. Laai die nodige dokumente op of voltooi die opname (survey). Die dokumente is die volgende: Geboortesertifikaat (unabridged), onlangse graad 7-rapport, ouers se identiteitsdokumente, bewys van huis/werksadres.
 4. Voltooi die proses en teken uit.

Aansoeke vir graad 9 - 12:

Koshuisaansoeke vir huidige Affies: