Opedag, 2021

Affies se Opedag vind vanjaar onder streng COVID-regulasies plaas. Wees bewus dat die intekenproses ‘n tydjie mag neem. Daar is geen besprekingstelsel nie.

Die eerste begeleide toer neem om 8:20 ‘n aanvang, waarna daar elke 10 minute een vertrek. ‘n Toer neem ongeveer 60 minute.

Die hoof is om 10:00 voor die pawiljoen aan die woord. Om hierdie rede word toere na 9:00 effens verkort sodat daar na die hoof se praatjie geluister kan word.

Na afloop van die praatjie sal verdere toere weer tot 11:30 vertrek. 

Navrae: