Me. Gène van Wyk

Affieraadvoog

Hulpvoog: Graad 11
Vakke: Engels
Sport: Tennis
Graad: 11
Kultuur: Affie-Artes, Public Speaking