Me. Hermi Pelser

Voogklas: 10D
Vakke: Afrikaans
Sport: Hokkie, Atletiek
Graad: 9, 11