Me. Hybré Schoeman

Departementshoof: Geesteswetenskappe

Vakke: Sosiale Wetenskappe, Geskiedenis
Sport: Hokkie
Graad: 9, 11, 12
Kultuur: Toneel