Me. Izet Kleynhans

LIG (VCSV) organiseerder

Voogklas: 8G
Vakke: Wiskunde
Graad: 11, 12
Kultuur: Koor