Me. Leneldi van Jaarsveld

Redenaarsorganiseerder

Voogklas: 10J
Vakke: Sosiale Wetenskappe, Geografie
Sport: Tennis
Graad: 8, 9, 12
Kultuur: Redenaars