Me. Marietjie Smith

Hulpvoog: Graad 12
Vakke: Wiskunde
Graad: 10, 11
Kultuur: Orkeste