Me. Reinette Botha

Voogklas: 8G
Vakke: Fisiese Wetenskappe
Sport: Hokkie
Graad: 10, 11