Me. Hannie van der Merwe

Hulpvoog: Graad 8
Vakke: Inligtingstegnologie, Rekenaartoepassingstegnologie
Graad: 10, 12