Me. Hannie van der Merwe

Hulpvoog: Graad 10
Vakke: Inligtingstegnologie, Wiskunde
Graad: 8, 11, 12