Me. Gerda Kleynhans

Departementshoof: Afrikaans

Vakke: Afrikaans
Graad: 12
Kultuur: Debat, Redenaars