Mnr. Bert Rossouw

Voogklas: 10B
Vakke: Natuurwetenskap, Lewenswetenskappe, Wiskunde
Sport: Rugby, Krieket
Graad: 9, 10
Kultuur: Affie-Artes
Koshuis: Voog
Gang: Hoogenhout