Mnr. Human Muller

Assistentonderwyser

Vakke: Wiskunde
Sport: Hokkie
Graad: 8, 9
Koshuis: Hulpvoog