Mnr. Jan Grabie

Graadvoog: Graad 12

Atletiekhoof

Vakke: Wiskunde
Sport: Rugby, Atletiek
Graad: 8, 9
Koshuis: Hulpvoog
Gang: Jan Joubert Onder