Mnr. Neels Geertsema

Graadvoog: Graad 10

Vakke: Engels
Sport: Hokkie
Graad: 10, 12
Kultuur: Koor