Mnr. Neels Geertsema

Graadvoog: Graad 9

Vakke: Engels
Sport: Hokkie, Atletiek
Graad: 10, 11
Kultuur: Koor