Mnr. Niell Jacobs

Rugby-organiseerder

Onderwyser

Voogklas: 12D
Vakke: Fisiese Lewensoriëntering
Sport: Rugby
Graad: 8 - 12