Mnr. Philip van Emmenis

Kuns- en Fotografieklub

Voogklas: 8F
Vakke: Skeppende Kunste, Visuele Kunste
Sport: Waterpolo, Rugby
Graad: 9, 10, 11, 12
Kultuur: Affie-Artes
Koshuis: Hulpvoog
Gang: Pannevis