Mnr. Philip van Emmenis

Voogklas: 10G
Vakke: Skeppende Kunste, Visuele Kunste, Tegnologie
Sport: Waterpolo, Rugby
Graad: 9, 10, 11, 12
Kultuur: Affie-Artes