Mnr. Philip van Emmenis

Kuns- en Fotografieklub

Voogklas: 11G
Vakke: Skeppende Kunste, Visuele Kunste
Sport: Waterpolo
Graad: 8 - 12
Kultuur: Affie-Artes