Mnr. Schalk Muller

Graadvoog: Graad 8

Voogklas: 12G
Vakke: Lewensoriëntering
Sport: Rugby, Krieket
Graad: 8, 9, 11
Koshuis: Voog
Gang: Jan Joubert Middel