Mnr. Schalk Wessels

Adjunkhoof: Dissipline

Beheerliggaam: Personeelverteenwoordiger

Vakke: Engels
Sport: Rugby
Graad: 8, 9
Koshuis: Huisvader - Pannevis