Mnr. Schalk Wessels

Adjunkhoof: Dissipline

Beheerliggaam: Personeelverteenwoordiger

Affieraadvoog

Vakke: Engels
Sport: Rugby
Graad: 8
Koshuis: Huisvader - Pannevis