Fooie

Skoolfooie - 2022

In ooreenstemming met ‘n besluit wat jaarliks op `n algemene jaarvergadering van ouers geneem word, beloop die skoolfooie vir 2022 R49 800 per kind.

Ouers wat die volle skoolgeld voor 31 Januarie 2022 vereffen kom in aanmerking vir korting van R2 300. 

Ouers wat in aanmerking wil kom vir korting op skoolgeld volgens departementele beleid moet die nodige dokumentasie so gou moontlik vanaf 1 November 2021 by me. Yolandi Gloy in die algemene kantoor afhaal.  Aansoeke moet voor 28 Februarie 2022 ingedien word. Aansoeke wat na hierdie datum ingedien word sal slegs vir pro rata korting kwalifiseer.

Koshuisfooie - 2022

Die koshuisfooie vir 2022 beloop R49 185. Korting van R2 300 sal toegestaan word indien die volle betaling voor 31 Januarie 2022 gemaak word.