Fooie

Skoolfooie

In ooreenstemming met ‘n besluit wat jaarliks op `n algemene jaarvergadering van ouers geneem word, beloop die skoolfooie vir 2021 R48 160 per kind.

Ouers wat die volle skoolgeld voor 29 Januarie 2021 vereffen kom in aanmerking vir korting van R2 300.  Gesinskorting van R2 410 word vir die tweede tot vierde seuns toegestaan.

Ouers wat in aanmerking wil kom vir korting op skoolgeld volgens departementele beleid moet die nodige dokumentasie so gou moontlik vanaf 1 November 2020 by me. Yolandi Gloy afhaal.  Aansoeke moet voor 28 Februarie 2022 ingedien word. Aansoeke wat na hierdie datum ingedien word sal slegs vir pro rata korting kwalifiseer.

Koshuisfooie

Die koshuisfooie vir 2020 beloop R45 000 Korting van R2 300 sal toegestaan word indien die volle betaling voor 29 Januarie 2021 gemaak word.