Fooie

Skoolfooie - 2024

In ooreenstemming met ‘n besluit wat jaarliks op `n algemene jaarvergadering van ouers geneem word, beloop die skoolfooie vir 2024 R56 460 per kind.

Ouers wat die volle skoolgeld voor 31 Januarie 2024 vereffen kom in aanmerking vir korting van R2 300.

  • Skoolgeld sluit nie akademiese, sport- en kultuurtoere soos aan ouers voorgelê, in nie. Hierdie atiwiteite is vrywillig en word nie deur skoolgeld gedek nie. 
  • As vergunning mag u die skoolgeld in vooruitbetaalbare paaiemente afbetaal.
  • Paaiemente word oor 10 maande versprei (begin Februarie tot begin November) of kan in vier gelyke paaiemente aan die begin van elke kwartaal betaal word.
  • Debietorderpaaiemente word oor 10 maande versprei (begin Februarie tot begin November). Toere se betalings is nie hierby ingesluit nie.

Ouers wat in aanmerking wil kom vir korting op skoolgeld volgens departementele beleid moet die nodige dokumentasie so gou moontlik vanaf 15 Januarie 2024 by me. Yolandi Gloy in die finansiële kantoor afhaal. Aansoeke moet voor 10 Maart 2024 ingedien word. Aansoeke wat na hierdie datum ingedien word sal slegs vir pro rata korting kwalifiseer.

Die koshuisfooie vir 2024 beloop R55 500. Dit werk uit op ‘n tarief van R277.00 per skooldag. Korting van R2 300 sal toegestaan word indien die volle betaling voor 31 Januarie 2024 gemaak word. 

Die bedrag betaalbaar word in drie paaiemente verdeel.

  • As vergunning mag u die koshuisgeld in vooruitbetaalbare paaiemente afbetaal.
  • Paaiemente word oor 10 maande versprei (begin Februarie tot begin November) of kan in drie gelyke paaiemente aan die begin van die eerste drie kwartale betaal word.
  • Debietorders se paaiemente word oor 10 maande versprei (begin Februarie tot begin November).

Geen korting of terugbetaling sal toegestaan word indien ‘n leerling vir enige tydperk, byvoorbeeld bloktyd en eksamens, nie in die koshuis woon nie.

‘n Addisionele bedrag van R1 450 per jaar is aan die begin van die jaar betaalbaar deur leerlinge in graad 10, 11 en 12 wat Inligtingstegnologie en Rekenaartoepassingstegnologie as een van hulle sewe skoolvakke neem. Leerlinge wat RTT as agtste vak neem, betaal R1 900 per jaar.

‘n Addisionele bedrag per jaar is aan die begin van die jaar betaalbaar deur leerlinge wat Musiek as vak neem. Die fondse word aangewend om die instrumente in stand te hou en ou instrumente te vervang. Die bedrag betaalbaar is:
• R1 900 per jaar vir leerlinge wat blaas- en strykinstrumente by die skool huur
• R1 100 per jaar vir leerlinge wat pyporrel, perkussie en kontrabas as instrument neem, (vir oefen- en lesdoeleindes).
• R750 per jaar vir leerlinge klavier neem, (vir oefen- en lesdoeleindes)