2021-Matrieks by SOS-Prysuitdeling vermeld

Die 2021-matrieks het eretoekeninnings ontvang by die Skole Ondersteuningsentrum se jaarlikse akademiese prysuitdeling.

Lees gerus die volledige verslag deur hierdie skakel te volg: