Kultuur

Il Vento-kompetisie

 

SLEGS AANLYNAANSOEKE WORD AANVAAR:

VEREISTES EN PROGRAM

Die IL Vento-kompetisie is vir jong skoolgaande musikante van 18 jaar en jonger wat orkesinstrumente bespeel.

KATEGORIEË

Junior kategorie: 15 jaar en jonger
Senior kategorie: 16 tot 18 jaar

RONDTES

Die rondtes word soos volg saamgestel:

EERSTE RONDTE

 • Een Barok of Klassieke werk
 • Een Romantiese of Moderne werk

TWEEDE RONDTE

 • Een onbegeleide werk
 • Een werk van eie keuse

Let wel:

Die vier werke vir die eerste twee rondtes moet uit DRIE verskillende styltydperke wees.

DERDE RONDTE

 • Drie kontrasterende werke: Twee uit vorige rondtes en een werk wat nie in die vorige rondtes aangebied is nie.

VIERDE RONDTE

 • ‘n Program van twee kontrasterende werke uit verskillende styltydperke uit die vorige rondtes.

TYDSDUUR VAN RONDTES

JUNIOR

 • Eerste en tweede rondte: Maksimum 15 minute
 • Derde en vierde rondte: Maksimum 20 minute

SENIOR

 • Eerste en tweede rondte: Maksimum 20 minute
 • Derde en vierde rondte: Maksimum 25 minute

 

INSKRYWINGS EN OUDISIES

 • Oudisies word gedoen in die vorm van ‘n lewendige opname wat op YouTube gelaai moet word. Twee kontrasterende werke wat deel vorm van die kompetisieprogram moet ingesluit word.
 • Sluitingsdatum vir inskrywings: 29 Julie 2022 – slegs volledig voltooide elektroniese inskrywings (google-vorm) word aanvaar.
 • Die inskrywingsfooi is R350 per deelnemer.
 • Geen inskrywingsfooi is terugbetaalbaar nie.
 • Die inskrywingsfooi is betaalbaar aan:

Afrikaanse Hoër Seunskool
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 2140 140 255 (tjekrekening)
Takkode: 632005
Verwysingsnommer: 006 plus kandidaat se voorletters en van

 • ‘n Kop-en-skouerfoto (300 dpi, 1 Mb) en bewys van betaling word saam met die inskrywingsvorm gestuur aan arnold.cloete@affies.co.za.
 • Suksesvolle kandidate sal voor of op 26 Augustus 2022 per e-pos in kennis gestel word.

KOMPETISIEREËLS

‘n Maksimum van 46 deelnemers word gekies.

 1. Die volgende instrumente kan inskryf:
 • Blaasinstrumente: fluit, hobo, piccolo, fagot, klarinet, saksofoon, trompet, Franse horing, tromboon, eufonium en tuba
 • Strykers: viool, altviool, tjello en kontrabas
 1. Die beoordelaarspaneel bestaan uit drie persone.
 2. Alle deelnemers sal deurlopend volgens die standaard en musikaliteit van hul spel beoordeel word. Punte akkumuleer vanaf die eerste rondte
 3. Die beoordelaars se beslissing is finaal.
 4. Pryse word slegs toegeken indien die beoordelaars van mening is dat die standaard hoog genoeg is.
 5. Pryse kan slegs aan ‘n deelnemer toegeken word, indien die deelnemer tot in die derde rondte gevorder het.
 6. Die kompetisie vind oor vier rondtes plaas. Alle deelnemers kompeteer in die eerste twee rondtes, waarna die semi-finaliste aangekondig word.
 7. ‘n Maksimum van ses semi-finaliste per afdeling sal aangekondig word direk na die tweede rondte en twaalf finaliste (drie per kategorie) direk na die derde rondte.
 8. Alle herhalingstekens mag geïgnoreer word, behalwe by Da Capo’s en in die geval van minuette en trio’
 9. Die tydsduur mag nie oorskry word nie.
 10. Deelnemers aan die kompetisie kan met slegs een instrument
 11. Die junior en senior kategorie word bepaal deur die ouderdom van die leerder op die aanvangsdatum van die kompetisie, d.w.s. 28 September 2022.
 12. Slegs skoolgaande Suid-Afrikaanse burgers en permanente inwoners mag deelneem.
 13. Die organiseerders behou die reg voor om ‘n afdeling te kanselleer indien daar nie ‘n minimum van ses kandidate vir die afdeling ingeskryf het nie.
 14. Die finale rondte vind plaas op Saterdag 1 Oktober 2022.
 15. Indien klavierbegeleiding benodig word, kan die volgende persone geskakel word:

Jannie le Roux (082 222 9234)             Betsie Schaap (082 774 9376)

Annalien Ball (082 820 4221)                Susan Swanepoel (083 252 0983)

 

PRYSE

KATAGORIEWENNERS

Beste Senior Blaasinstrument                 R3 000

Beste Senior Strykinstrument                  R3 000

Beste Junior Blaasinstrument                  R3 000

Beste Junior Strykinstrument                  R3 000

Senior Blaasinstrument 2de plek             R2 000

Senior Strykinstrument 2de plek              R2 000

Junior Blaasinstrument 2de plek              R2 000

Junior Strykinstrument 2de plek               R2 000

Senior Blaasinstrument 3de plek             R1 000

Senior Strykinstrument 3de plek              R1 000

Junior Blaasinstrument 3de plek              R1 000

Junior Strykinstrument 3de plek               R1 000

ANDER PRYSE

Beste Uitvoering van ‘n Onbegeleide werk                   R2 000

Beste Uitvoering van ‘n Romantiese werk                    R2 000

Beste Uitvoering van ‘n Suid Afrikaanse werk    R2 000

KOMPETISIEWENNERS

Algehele Senior wenner                                    R7 000

Solo-optrede by Aardklop Aubade in 2023

Algehele Junior Wenner                                   R4 000

 

NAVRAE 

Arnold Cloete by 082 898 2748

E-pos: arnold.cloete@affies.co.za

Afrikaanse Hoër Seunskool: (012) 344 3805/6/7

Rooidasse wen Pretoria Eisteddfod

Die Rooidasse is op 10 Mei as die algehele wenners van die Pretoria Eisteddfod, sowel as die kategoriewenners (seunskore-afdeling), aangewys, met ‘n vertoning wat deur die beoordelaars met ‘n A++ bekroon is.

Baie geluk aan die seuns, mnr. AJ Maree (dirigent) en me. Gisela Scriba (koorbegeleier sedert 1996), sowel as die koorpersoneel.

Conspirito-debatskompetisie

In die eerste jaar van die Conspirito-debatskompetisie het Affies twee podiumplekke in die finale ronde van dié kompetisie behaal.
Jacques Ferreira en Neil Grobbelaar het as wenners van die junior afdeling uit die stryd getree, tewyl Naudé Lourens en Stephan Ehlers die naaswenners van die senior afdeling was. Die junior span van Dian Dreyer en Pieter Wiese het ook na die finaal deurgedring.
 
Jacques Ferreira, Neil Grobbelaar, Naudé Lourens en Stephan Ehlers

Affies bo in Dink-en-Sink!

Affies se senior debatspan het die afgelope naweek koning gekraai in die landswye finaal van die Dink-of-Sink-kompetisie. Hulle opponente was die span van Paul Roos Gimnasium, verlede jaar se wenners.

Die span het bestaan uit Adriaan van Wyk, Reuben Coetzer en Henri van der Westhuizen.  Dr Gustav von Bratt was hul afrigter.

Geluk ook aan ons susterskool wat in die junior afdeling met die louere weggestap het.

Lentekonsert

Hiermee ‘n uitnodiging na die Affie-Musiekdepartement se jaarlikse Lentekonsert.